Mary Dwyn Sumbalova

Milujem robiť s ľuďmi a rozvíjať ich danosti a potenciál a vidieť, že niečo nové dokázali. Mám dobré komunikačné aj medziľudské schopnosti, široký záber záujmov a veľmi rada spoznávam nových ľudí a pomáham im rásť.

Vyštudovala som liečebnú pedagogiku, ktorá bola zameraná na individuálny prístup v pedagogickej aj poradenskej práci s ľuďmi s rôznymi špecifikami a tvorivé spôsoby rozvoja osobnosti a daností človeka. Štúdium medicíny a psychologických disciplín mi poskytli vhľad do fungovania človeka aj po biologickej a psychologickej stránke. Štúdium umenia ma rozvinulo v intuícii a tvorivosti. Všetky tieto vedomosti a zážitky sa snažím uplatňovať vo svojom prístupe ku klientom, aby dosiahli čo najlepšie výsledky a zároveň sa rozvíjali ako osobnosti. Akreditácia v profesionálnom koučingu mi otvorila nové možnosti práce s ľudským potenciálom, a jazykové vzdelanie mi umožňuje poskytovať tieto služby aj anglicky hovoriacim klientom. Mojou vášňou je budovať ľudí a vidieť ich rásť do plnosti toho, kým vo svojom jadre sú.


„Lepšie je vykročiť do neznáma, ako zostať tam, kde nič nie je.“
(Spencer Johnson)

„Najďalej dôjde ten, kto sa od seba nevzdiali.“
(Reinhard K. Sprenger)