čo je to terapia
  • Trápia vás nevyriešené emočné traumy, vracajú sa vám ťaživé spomienky z minulosti? Trpíte častými pocitmi viny, hanby, úzkosti?
  • Preberáte si v mysli často scenáre, čo ste mali a nemali urobiť, čo si o vás pomyslia druhí, cítite sa často odmietaní, alebo zápasíte so seba-odsudzovaním?
  • Máte problém nastaviť si hranice a zažívate, že vás druhí ľahko zneužijú?
  • Pociťujete prázdnotu, často vybuchujete, máte problém so zvládaním hnevu, alebo komunikujete príliš uzavreto a nepriamo?
  • Máte problém dôverovať ľudom a zažívať zmysluplné spojenie a blízkosť vo vzťahoch?

Toto všetko môžu byť znaky toxických presvedčení a nevyriešených zranení, nespracovanej bolesti z minulosti. Súčasné situácie vám môžu spustiť silné až neprimerané emócie a myšlienkové procesy, ktoré vám nepomáhajú, a často ničia vašu sústredenosť, schopnosť pracovať, dosahovať ciele a sny, budovať zdravé vzťahy a zdravo komunikovať. Tiež sa môžu prejavovať rôznymi chronickými zdravotnými problémami, nespavosťou, utiahnutosťou, či sklonom nadužívať alkohol, cigarety a iné návykové látky. Nevyriešené traumy môžu poškodiť váš seba-obraz, sebaistotu a vnímanie vlastnej identity.

Dobrá správa je, že existuje riešenie a vy môžete nastúpiť na proces zmeny, uzdravenia emócii, prebudovania mysle a vybudovania nových zdravších návykov a spôsobov fungovania, ktoré vám a vášmu okoliu prinesú väčšiu radosť, pokoj a spokojnosť.

Ako prebiehajú stretnutia – čo môžem čakať?

Na prvom stretnutí vás budem počúvať, čo vás trápi a kde by ste chceli vidieť zmenu. Cez otázky si spravím prehľad („diagnostiku“) o vašom probléme, sformulujeme spolu cieľ našej spoločnej práce tzv. „terapeutický, alebo poradenský kontrakt“ a navrhnem vám ako by sme mohli postupovať. Vždy sa pracuje na tom, čo klient sám chce, na čo je pripravený, s cieľom, s ktorým sa stotožní.

Následne si spravíme prehľad vašich mechanizmov zvládania záťaže, podpornej siete a zdrojov, posilníme, čo treba, aby ste mali zázemie a oporu na riešenie hlbších problémov. Pomôžem vám s konkrétnymi radami a princípmi, dostanete určité zadania na doma, ako sa posunúť ďalej.

V ďalšej fáze, v prípade že koreňom problému sú najmä nespracované emócie, budeme pracovať najmä pomocou reintegratívnej terapie na uvedomení a precítení vašich emócií, najmä v súvislosti s problémovými situáciami a reakciami, ktoré vás trápia. Premostením do spúšťajúceho traumatického zážitku, odreagovaním bolestných emócií, pomocou seba súcitu, zažijete korektívnu skúsenosť a nové uvedomenia a presvedčenia o sebe, druhých a živote. Následne tieto ukotvíme do prítomnosti a naučíte sa ich uplatňovať v nových reakciách v praktickom živote.

V záverečnej fáze stretnutí upevňujeme novonadobudnuté presvedčenia, emócie a zručnosti reagovať a spracúvať podnety novým spôsobom.

V prípade, že koreňom problému sú iné faktory, ako zmätok, nesprávne návyky, myslenie, či nejasnosť ako reagovať, môže byť proces vedený skôr poradensky – s cieľom vyjasniť čo sa deje, ako inak sa dá nahliadať na situáciu, porozumieť jej, sebe, druhým a naučiť sa ako inak reagovať; pomôžu odborné rady a princípy do oblasti vzťahov, komunikácie, práce, manažmentu času a zdrojov, zvládania stresu, pochopenia osobnostných daností a odlišností, prípadne koučingové a na riešenie zamerané techniky smerujúce k nájdeniu nových riešení k želanému cieľu.

Obsah sedení, spôsob vedenia procesu a teda aj zvolené techniky prispôsobujeme potrebám a cieľom klienta.

Pracujeme teda s „na klienta a na riešenie zameraným prístupom“ a s „emočne a imaginatívne zameranou trauma terapiou“.
Poskytujeme aj špecifické liečebno-pedagogické poradenstvo v oblasti výchovy detí, problémových tínedžerov, rodinnej a párovej dynamiky a partnerského poradenstva.

Ak ste sa v tomto článku našli, zaujalo vás to a túžite po zmene, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.