čo je to biznis koučing

Biznis koučing je kariérny koučing zameraný na pomoc podnikateľom, ľudom začínajúcim podnikanie, či zamestnancom firiem, obvykle vo vyšších manažérskych pozíciách.

Kým všeobecné princípy koučingu sú rovnaké, menia sa témy a ciele, ktoré vychádzajú z pracovného prostredia, súvisia často s vedením ľudí, ovplyvnením predaja, nastavením firemných vízií a cieľov, zvládaním stresu, zvýšením efektivity, či zlepšením pracovných vzťahov. Techniky i ladenie koučingu sa prispôsobuje dohodnutým cieľom.

Nie je však výnimkou, že vrámci biznis koučingu sa po čase otvoria aj osobné témy, ktoré môžu mať významný vplyv na pracovný výkon a je potrebné ich riešiť.

V koučingu musí byť cieľ vždy váš – pri biznise sa však často stáva, že vám kouča objedná váš nadriadený a má o tom svoju predstavu. V takom prípade sa treba dopredu dohodnúť v trojici na celkovom cieli koučovacích sedení a koučovaný s tým musí súhlasiť – nedá sa totiž nanútiť, jeho efektivita je práve v motivovanosti klienta.

V rámci biznis koučingu sa využíva aj skupinový koučing, najmä pri brainstormingu nových nápadov, SWOT analýze, výročných tímových plánovacích stretnutiach, či ako forma stmelenia kolektívu a stmelenia vzťahov. Ak máte záujem o biznis koučing pre seba, či svojich zamestancov, na bližšie podrobnosti vám rada zodpoviem osobne.

Keď si potrebujete zodpovedať otázky...

  • Ako efektívne dosiahnuť kariérny rast?
  • Ako správne menežovať ľudí?
  • Ako nájsť pomoc pri riešení projektov?
  • Ako motivovať môj tím?
  • Ako zvýšiť predaj?
  • Ako zvládať stres na pracovisku?
  • Ako nastaviť time management?
  • Ako si zlepšiť autoritu?
  • Ako vytvoriť dobrú atmosféru na pracovisku?

Pre koho je to vhodné?

Firmy, manažéri, malí podnikatelia, obchodní patrtneri. Pre každého, kto chce budiť dojem profesionality, úspešnosti, zvýšiť svoj zisk...