čo je to tréning

Tréner je zodpovedný za to, aby vám podal, vysvetlil a predviedol nové informácie a zručnosti, inštruoval vás ako prakticky sa dajú uplatniť a ako ich precvičiť. Pri tréningu nadobúdate špecifické požadované znalosti a zručnosti.

Koučing je o odhaľovaní a dosahovaní vašich cieľov, vašimi spôsobmi a vašimi návrhmi riešení- vy si tvoríte akčný plán, ktorý chcete naplniť.

Oba prístupy sa však môžu vzájomne podporovať.

Pri zisťovaní toho, aký tréning v akej oblasti je pre vás najvhodnejší je dobré využiť koučing. Tiež je možné využiť prvky koučingu v samotnom trénovaní pri zavádzaní tréningu do praxe. Absolvovanie určitého tréningu je zas niekedy priamym výstupom z koučingu, ktorý si klient určil sám, lebo zistil jeho potrebu.

Ponuka softskills tréningov

1. Objav svoj potenciál cestu k jeho naplneniu

(Stanovenie osobného potenciálu - od talentov a snom k schopnostiam a realizácii: kurz so skupinovým koučingom a následnou možnosťou pokračovať invididuálne) Tento kurz je určený všetkým, ktorý hľadajú svoje poslanie, chcú zmeniť prácu, nájsť správnu školu, či pracovné a životné zaradenie. Na tomto kurze spolu preskúmame oblasti vašich životných hodnôt, túžob, snov, talentov, zručností, a osobnosti. Budeme odhaľovať poklad ukrytý vo vás, a cestu ako ho v živote rozvinúť a zúročiť.

 • Pozrieme sa na to, čo vás v živote robí spokojným, kde máte rezervy a čo by ste mohli zmeniť.
 • Aké hodnoty sú pre váš život a prácu kľúčové, čo poháňa vaše emócie a motiváciu
 • Aké je vaše vysnívané povolanie, ktoré túžby sú motorom vášho života
 • Ako súvisí vaša osobnosť s vaším povolaním, čo sú vaše silné a slabé stránky, čím ste jedinečný
 • Aké konkrétne kroky môžete urobiť aby ste naplnili svoj potenciál

Kurz bude interaktívny, súčasťou budú krátke prednášky a prezentácie spojení s diskusiou a následne skupinovým koučingom, kde formou otázok a aktivít budete objavovať odpovede skryté vo vás.

2. Prezentačné zručnosti

Chceš, aby tvoj prejav zaujal, bol pochopený a priniesol želaný efekt? Ponúkame interaktívny kurz vhodný pre všetkých, ktorí chcú prekonať strach z vystupovania pred ostatnými, potrebujú sa naučiť prezentovať svoje nápady, predniesť reporty v práci, zaujímavo predať produkt, osloviť poslucháča, či zlepšiť sa v učení a prednášaní.
Budeme rozprávať o témach ako:

 • Umenie prezentovať – charakteristika, tipy a triky úspešného prezentéra
 • Rôzne typy poslucháčov – ako ich zaujať, ako vytvoriť dobrú atmosféru
 • Ako vytvoriť dobrú prezentáciu – štruktúra, obsah, forma, spôsoby a pomôcky, práca s hlasom, telom...
 • Typy prezentácií – z čoho pozostávajú, aká je cieľová skupina, ako ich pripraviť, na čo sa zamerať
 • Práca s otázkami a námietkami – ako viesť diskusiu
 • Praktický workshop – príprava vlastnej prezentácie, odprezentovanie pred účastníkmi kurzu, spätná väzba a rady k zlepšeniu (možnosť nahrať sa na video a vyhodnotiť si spätnú väzbu aj následne)

3. Komunikačné zručnosti a riešenie konfliktov

Chcete sa zdokonaliť v komunikácii, zlepšiť svoj prejav, či schopnosť načúvať? Potrebujete sa lepšie naučiť zvládať konflikty v práci, čo v osobnom živote? Ponúkame vám interaktívny kurz zameraný na rozvinutie komunikačných zručností a spôsobov riešenia problémov, ktoré v komunikácii môžu nastať.
Preberieme a prediskutujeme témy ako:

 • Umenie počúvať – úrovne počúvania, aktívne počúvanie, chyby v počúvaní,
 • Kladenie otázok – typy a vhodnosť otázok v rôznych situáciách; kladenie si správnych otázkok ako cesta osobného rastu
 • Nácvik aktívneho počúvania a konštruktívneho kladenia otázok pri riešení problému
 • Verbálna a neverbálna komunikácia – bariéry a prenos v komunikácii
 • Konflikt – ako sa mu vyhnúť, ako ho zvládnuť, zdravé hranice, základy vyjednávania

4. Asertívna komunikácia

Tento kurz je vhondý pre všetkých, ktorí majp problem hovoriť nie, na veci ktoré nechcp a ńo na veci, ktoré by chceli. Je pre každého kto sa chce naučiť vedieť zastať svojich potrieb a presadiť svoje nápady a nebyť pritom hrubý a bezohľadný k druhým.
Naučíme sa o tom čo sú to:

 • Zdravé hranice – ako ich stanoviť, ako a prečo ich strážiť, akých oblastí života sa dotýkajú
 • Porušené hranice a ich náprava - čo v živote spôsobujú prevrátené hranice, ako znovu nadobudnúť zdravé
 • Rozdiely v submisívnej, agresívnej a asertívnej komunikácii
 • Asertívne práva, spôsobilosti a zásady
 • Asertivita a zvládanie kritiky
 • Asertívne techniky a ich praktický nácvik – rolové prehrávanie
 • Aké sú moje „nášlapné míny“ a ako ich zvládať.

Na tomto kurze sa nielen dozviete o aservitite a hraniciach, ale budete môcť diskutovať, rozpoznať svoju potrebu rastu a v dvojiciach si precvičiť nové spôsoby komunikácie a správania.

5. Time manažment

Interaktívny workshop pri ktorom pochopíte a vyskúšate si efektívne techniky, ktoré vám pomôžu so spravovaním času, energie a dosahovania cieľov. Zameráme sa na preskúmanie možností a precvičenie zručností v nasledovných oblastiach (Môžeme sa na ne pozrieť ako na CESTU):

 • Stanovovanie SMART cieľov – ako si určiť dobrý cieľ (Kam idem)
 • Určovanie priorít, plánovanie - dôležitosť, neodkladnosť, praktické tabuľky (Ako sa tam chcem dostanem)
 • Ako súvisia ciele, motivácia a vaše kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo)
 • Prokrastinácia a motivácia – ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie, seba-odmeňovanie) (Ako odstránim poruchy a uvoľním brzdu)
 • Ako si nájsť čas – tipy, triky, nápady ako ušetriť a nájsť čas (Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky)
 • Ovládnutie stresu – sila zamerania, klamstvá, čo mi berú energiu – ako ich identifikovať a odstrániť (Ako si udržím na ceste pokoj)
 • Umenie relaxovať, umenie prijímať – ako dobíjať baterky, aby som zvládal, to čo chcem (Chcem si cestu užiť a oddýchnuť si pri tom)

6. Prekonávanie stresu

Chcete sa naučiť zvládať stres, nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle, a praktické techniky vedúce k väčšiemu pokoju a spokojnosti? Tento interaktívny kurz s prednáškami, ako aj praktickým workshopom s koučingovou aplikáciou je tu práce pre vás.

 • Fyziologický stres a distres, biologické a psychologické aspekty stresu - účel stresu a ako sa vyhnúť jeho hromadeniu
 • Zdroje stresu a ich riešenia – vonkajšie a vnútorné hranice, prevrátené hranice, ako ustáť tlak
 • Vnútorné zdroje zvládania - sebaprijatie, afirmácie, nahrádzanie toxických myšlienok…
 • Vonkajšie zdroje zvládania - time management, priority, ciele a akčný plán
 • Umenie vypnúť - ako odpočívať uprostred tlaku, premena mysle, relaxácia, imaginácia…
 • Voľný čas – koučing potrieb a spokojnosti, moje zdroje zvládania a plán uskutočnenia

7. Príprava na pohovory

Interaktívny kurz prednášok spojený s koučingovými aplikáciami do praxe, ktorý vám pomôže lepšie sa pripraviť na zmenu alebo hľadanie zamestnania.
V tomto kurze sa naučíte a odhalíte:

 • na čo si treba dávať pozor na pohovore
 • čo by malo obsahovať dobre CV - aj s praktickou prípravou
 • ako napísať Motivačný list
 • ako vyzerá vaše vysnívané povolanie a čo môžete spraviť pre jeho nájdenie
 • aké sú špecifiká vašej osobnosti vzhľadom na prácu: aká pozícia v tíme vám vyhovuje, aké je vaše ideálne pracovné prostredie, na čo si dávať pri hľadaní práce pozor
 • ako nájsť prácu, v ktorej budete spokojní
 • nácvik simulovaného pohovoru

Tréningy vám vieme pripraviť aj v angličtine.